Muzykoterapia wczoraj i dziś.

Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Od czasów starożytności filozofowie wychwalali zalety muzyki dla ciała i umysłu. Dziś interesuje się nim medycyna i wykorzystuje go do celów terapeutycznych. Relaksacja, łagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, leczenie zaburzeń relacyjnych, opóźnianie skutków choroby Alzheimera, leczenie autyzmu… Muzykoterapia ma szerokie pole działania, które zbyt często jest niezrozumiałe. Oto kilka kluczowych punktów do odkrycia tej innowacyjnej terapii.

Początki muzykoterapii.

Wpływ muzyki na ciało i zachowanie interesował ludzi od zarania dziejów. Grecy ze swej strony znajdowali w muzyce sposób na przejściowe nastroje: czasem budziła radość, odwagę i działanie, czasem powściągliwość i trzeźwość. Wśród nich Pitagoras badał matematyczny składnik muzyki i planet. W wypracowaniu pewnych harmonii widział sposób na połączenie ludzi z wszechświatem. Podobnie Hebrajczycy stosowali muzykoterapię, aby uspokoić niespokojne umysły. Co do chińskich mędrców, dopasowali oni dźwięk do każdego organu wewnętrznego, aby go stymulować lub leczyć.

Muzykoterapia dzisiaj.

Później, wraz z II wojną światową, muzyko terapia wchodzi do historii współczesnej. Jest on następnie stosowany w psychiatrii w celu złagodzenia żołnierzy cierpiących z powodu traumy. To właśnie spotkanie inżyniera dźwięku i psychoanalityka – pioniera i założyciela pierwszego uniwersytetu muzykoterapii w Argentynie – doprowadzi do powstania praktyki. W 1970 roku, inżynier Jacques Jost opiera się na podstawach klinicznych z pomocą laboratorium chorób psychicznych w Paryżu, aby stworzyć pierwszy francuski ośrodek szkoleniowy w muzykoterapii.

Korzyści płynące z terapii muzyką receptywną.

Podczas sesji muzykoterapii receptywnej terapeuta odtwarza pacjentowi muzykę i dźwięki zgodnie z jego doświadczeniem, jego cierpieniem fizycznym lub emocjonalnym. Z kolei będzie on ćwiczył wyobraźnię pacjenta lub zaproponuje mu muzyczny wszechświat przynoszący relaks i dynamizację, w celu odwołania się do jego wspomnień i zdolności komunikacyjnych. Sesje te pomogą zmniejszyć objawy depresji, bóle ciała, a osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera pomogą odbudować obwody neuronalne, które odgrywają rolę w zapamiętywaniu. Są one również proponowane, aby pomóc ludziom w czasie ciąży.

Aktywna muzykoterapia.

Podczas sesji aktywnej muzykoterapii terapeuta pomaga pacjentowi z trudnościami w porozumiewaniu się w większym stopniu wyrażać siebie poprzez język niewerbalny. W tym celu terapeuta oddaje do dyspozycji pacjenta różne instrumenty muzyczne i proponuje pracę nad rytmem, melodią, głosem, tańcem… Nie chodzi tu jednak o tworzenie estetycznych utworów, lecz po prostu o uwolnienie się od cierpienia czy dyskomfortu. Technika ta pozwala na odblokowanie zahamowań i pobudzenie do nauki. Stosuje się go m.in. u dzieci autystycznych i nadpobudliwych. Jest ona jednak otwarta dla wszystkich tych, którzy chcą pracować nad swoimi relacjami z innymi lub cierpią z powodu chronicznego bólu.

Muzykoterapia w praktyce

Sesje odbywają się w grupach lub indywidualnie i mogą być prowadzone w szpitalach przez wolontariuszy lub w warunkach prywatnych. Cena będzie się zmniejszać w zależności od liczby sesji i uczestników lub tematu warsztatów. W każdym przypadku wskazane jest, aby odnieść się do uznanej federacji w celu wybrania muzykoterapeuty, który posiada dyplom i przestrzega kodeksu etycznego tej dyscypliny.