Ból pleców: Nie bądźcie obojętni na chorobę stulecia!

Ból pleców został ostatnio przemianowany na “zło stulecia”. Szacuje się, że ponad ośmiu na dziesięciu Polaków przynajmniej raz w życiu będzie cierpiało z powodu bólu pleców. Jest to dolegliwość, która niekiedy może prowadzić do poważnych utrudnień w codziennym życiu niektórych osób.

Zdrowie. Ból pleców.

Ból pleców jest jednym z powodów konsultacji najczęściej napotykanych przez lekarzy i stanowi ponad połowę działań fizjoterapeutycznych. Istnieją jednak różne sposoby, aby złagodzić te bóle, a jeszcze lepiej, aby nie przeszkadzały one w codziennych czynnościach.

Różne rodzaje bólu pleców.

Ból pleców jest w rzeczywistości terminem ogólnym, grupuje on wszystkie różne dolegliwości, które wpływają na różne części pleców i każda z nich wymaga odpowiedniego leczenia.

Ból dolnej części pleców jest najczęstszą formą bólu pleców, odpowiada bólowi odczuwanemu w dolnej części pleców, na poziomie kręgów lędźwiowych. Ten obszar pleców jest najbardziej obciążonym obszarem ciała na co dzień. Ból pleców może wystąpić w każdym wieku, ale największe nasilenie może mieć miejsce w okresie dojrzewania i po 40 roku życia.

Najczęstszą formą bólu w dolnej części pleców jest lumbago. Lumbago to przykurcz mięśni dolnej części pleców, który pojawia się w przypadku niewłaściwego ruchu lub dźwigania ciężkich przedmiotów. Gwałtowny skurcz mięśni chroni kręgi i cały aparat międzywyrostkowy przed zbyt dużym obrotem lub wyjściem krążków międzykręgowych z ich ułożenia (krążki międzykręgowe to dyski znajdujące się między kręgami, które pozwalają amortyzować ruchy i wstrząsy).

Ból jest nasilany przez ruch, zginanie do przodu lub do tyłu w zależności od położenia kręgów: jeśli kręgi są zablokowane w wyproście, bolesne będzie zgięcie tułowia i odwrotnie, jeśli kręgi są zablokowane w zgięciu, bolesne będzie wyproście tułowia.
Lumbago może towarzyszyć ból podczas chodzenia, siedzenia lub leżenia. Ból może się nasilać podczas kaszlu, kichania lub wypróżnienia (te zachowania zwiększają ciśnienie w jamie brzusznej).

Ból pleców może być również spowodowany przepukliną dysku, która jest patologią związaną z wyjściem krążka kręgowego z jego przestrzeni. Przepełniając swoją pierwotną przestrzeń, dysk może uciskać nerw przebiegający tuż za kręgosłupem, co powoduje ból. Najbardziej znanym i klasycznym bólem jest ten spowodowany uciskiem nerwu kulszowego, który w języku potocznym nazywany jest “rwą kulszową”. Przepuklina dysku może wystąpić w tych samych warunkach co lumbago (podczas ruchów skrętnych lub w wyniku podnoszenia ciężkich przedmiotów).
Kiedy nerw kulszowy jest dotknięty, ból będzie to, co nazywa się “promieniowanie”, a więc promieniować wzdłuż całej ścieżki nerwu kulszowego. Ból będzie dotyczył pośladka po stronie uszkodzonego nerwu kulszowego, uda, a nawet łydki aż do palca.